|

   

Därför skall du ta bort biofilmen i djurens dricksvatten

Biofilm skyddar bakterier och andra mikroorganismer så att de kan växa till. Bakterierna avges sen till dricksvattnet och orsakar emellanåt sjukdomar och störningar i djurens
magar och tarmkanaler.

Med Anolytech Klövspray™ minskar klövproblemen

Undvik bakterierelaterade problem som klövröta, digital dermatit, klövspaltinflammation m.m. som årligen kostar stora pengar, tar mycket tid och orsakar lidande hos djuren.

Med Anolytech Tankdisk™ sänks smittrycket i fodret

Genom att begränsa spridningen av bakterier i fodertanken vid grisuppfödning skapas förutsättningar för en friskare och produktivare djurhållning.

Lundgården valde en alternativ väg till sänkt medicinförbrukning.
När Per Bach Laursens smågrisar drabbades av ödemsjuka var goda råd dyra. Läs artikeln i Grisföretagaren här(pdf)...

Anolytech har tecknat avtal med Norska BWL Miljö
Anolytech AB tecknar avtal med BWL Miljö som kommer att inrikta sig framför allt mot slakteri-, livsmedels- och förpackningsindustrierna. Norgegruppen består av en mycket kompetent grupp med specialister inom alla de områden industrierna arbetar med.

Goda resultat av Anolyte-PC på Newcastlesjuka och Fågelinfluensa
Tester gjorda på Delawares Universitet i USA har visat att Anolyte-PC har mycket god effektivitet mot både Newcastlesjuka (pigeon paramyxovirus type 1, PPMV-1) och Fågelinfluensa (avian influenza virus, AIV). För tillgång till hela undersökningen, vänligen kontakta oss.