Vi garanterar ett bakteriefritt vatten


Anolytech är ett effektivt och miljövänligt sätt att desinficera vatten i alla miljöer. Vårt väl beprövade och driftsäkra system garanterar ett bakteriefritt vatten utan biofilm. Produktionen som sker on-site är kostnadseffektiv, de enda råvarorna som ingår är vatten, el och salt. Med Anolytech finns alltid tillgång till effektiv desinfektion.

Trygghet dygnet runt, året runt

När vi har installerat utrustningen så sköter den sig själv. Systemet doserar rätt mängd Anolyt-pH i vattnet för att hålla bakterierna och biofilmen borta, helt automatiskt, dygnet runt, året runt. Den enda åtgärd som behövs göras är att fylla på salttabletter.

Anolytech’s system producerar Anolyt-pH, en elektrokemiskt aktiverad lösning, med användning inom många områden som industriprocesser, livsmedelsproduktion, hotellanläggningar, fiskuppfödning m.m.

Med Anolytech undviks starka kemikalier för desinfektion vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö och lägre kostnader.

Anolytech’s system doserar kontinuerligt in Anolyt-pH i vattensystemet vilket möjliggör låg dosering med effektivt bakteriedödande resultat och ett vattensystem fritt från biofilm.

Ekonomiskt

Låg elförbrukning och låg saltkostnad ger en låg driftskostnad vid produktion av Anolyt-pH. Det ger dig möjlighet att alltid ha riklig tillgång till ett effektivt och miljövänligt desinficeringsmedel.

Effektivt desinfektion

Anolyt-pH innehåller Hypoklorsyra som har förmåga att tränga in i bakterier och mycket effektivt slå ut dem (genom oxidation). När bakterierna dör upphör tillväxten av biofilm och även förmågan att hålla ihop den. Den bakteriedödande effekten är många gånger högre än vid användning av t.ex alkohol.NutriFair 2020

Nutrifair är Danmarks mässa för boskapsproducenter.
Anolytech fanns på plats under NutriFair Mässan i Danmark i Januari som har fokus på produkter
för inomhusmekanisering, foder och djurskydd för lantbruk.
Mässan sätter aktuell kunskap på dagordningen och erbjuder förutom traditionella stativ också
ett stark konferensprogram med föreläsningar om aktuella ämnen.

Nutrifair organiseras av MESSE C Fredricia i nära samarbete med ett antal av branschens leende aktörer.
Missa inte nästa Nutrifair mässa den 20-21 Januari 2021.


Anolytech på Veterinärkongressen 2019

Anolytech deltar på Veterinärkongressen 2019 för att informera veterinärerna om den
oftast undermåliga kvalitén på djurens dricksvatten. Målsättningen är att alla skall vara
medvetna om vad som händer med dricksvattnet i stallen.

På bilden Anolytech’s Jimmy Amnéus.