einar_rund_142

Dr Einar Pontén
Forskning &
utveckling

vansterpil

Anolytech producerar Anolyt-pH™ som tar bort biofilmen och håller bakterienivån under kontroll

Med Anolytechs unika teknik styrs pH-värdet för optimal produktion av det mycket effektiva desinfektionsmedlet underklorsyrlighet (HClO). Anolyt-pH är effektivare än andra desinficerande produkter och en låg kontinuerlig dosering räcker. Därför är Anolyt-pH ett miljövänligare alternativ.

Anolyt-pH slår effektivt ut bakterier

Det aktiva ämnet är underklorsyrlighet (kem. HOCl) och unika kemiska egenskaper gör att det kan tränga in i och slå ut vitala funktioner hos bakterier. Därför är det extremt effektivt och låga koncentrationer räcker för att eliminera bakterier och andra mikroorganismer.

En annan speciell egenskap med underklorsyrlighet är att det inte går att isolera, lagra eller transportera i ren form. Därför framställs Anolyt-pH på platsen för användning genom elektrolys av koksalt. Automatisk och noggrann pH-kontroll optimerar utbytet av underklorsyrlighet så en låg dos räcker. Detta är både kostnadseffektivt och miljövänligt.


ph-graf-2015

Anolytechs unika styrning av pH-nivåerna gör att koncentrationen av det högeffektiva desinficerande ämnet underklorsyrlighet är maximal.HÄR BÖRJAR MOBILSITENeinar_rund_142

Dr Einar Pontén
Forskning &
utveckling


Anolytech producerar Anolyt-pH™ som tar bort biofilmen och håller bakterienivån under kontroll

Med Anolytechs unika teknik styrs pH-värdet för optimal produktion av det mycket effektiva desinfektionsmedlet underklorsyrlighet (HClO). Anolyt-pH är effektivare än andra desinficerande produkter och en låg kontinuerlig dosering räcker. Därför är Anolyt-pH ett miljövänligare alternativ.

Anolyt-pH slår effektivt ut bakterier

Det aktiva ämnet är underklorsyrlighet (kem. HOCl) och unika kemiska egenskaper gör att det kan tränga in i och slå ut vitala funktioner hos bakterier. Därför är det extremt effektivt och låga koncentrationer räcker för att eliminera bakterier och andra mikroorganismer.

En annan speciell egenskap med underklorsyrlighet är att det inte går att isolera, lagra eller transportera i ren form. Därför framställs Anolyt-pH på platsen för användning genom elektrolys av koksalt. Automatisk och noggrann pH-kontroll optimerar utbytet av underklorsyrlighet så en låg dos räcker. Detta är både kostnadseffektivt och miljövänligt.

ph-graf-2015

Anolytechs unika styrning av pH-nivåerna gör att koncentrationen av det högeffektiva desinficerande ämnet underklorsyrlighet är maximal.