vansterpil

AgroRent – Från 2.990:–/mån

Anolytech tar bort biofilmen, förhindrar nybildning och ger effektiv bakteriekontroll i djurens dricksvattensystem. Det är helt enkelt ett abonnemang, där vi svarar för installation, drift och underhåll. Och månadskostnaden är låg.

Ingen investering – bara en låg månadskostnad

Med Anolytech AgroRent binder du inget kapital. Med Anolytech håller du ditt dricksvattensystem fritt från biofilm med bakteriekontrollerat vatten. Månadskostnaden är enligt MINI, MIDI & MAXI modellen och baseras på gårdens vattenförbrukning.

Vi installerar och står för drift och underhåll

Utrustningen är liten och lättplacerad och installationen är flexibel. Vi driftsätter och kontrollerar funktionen, och sedan ansvarar vi för drift och underhåll, utan extra kostnad, under hela abonnemangets löptid. I samband med installation får du en kortare utbildning.

Många nöjda djurhållare med Anolytech AgroRent

Ett växande antal svenska bönder inser hur viktigt ett bra dricksvatten är för att säkerställa hög och god produktion. För att försäkra sig mot biofilm och bakterier i dricksvattnet abonnerar de på Anolytech AgroRent till sina gårdar.

Kontakta oss på Anolytech för en uppdaterad lista på nöjda användare i din region.


MINI Low Flow 10–20 m³ dricksvatten/dygn 2.990:–/mån
MIDI Medium Flow 20–30 m³ dricksvatten/dygn 3.875:–/mån
MAXI High Flow 30–50 m³ dricksvatten/dygn 4.990:–/mån

Gratis uppställning och installation av utrustningen. Av praktiska skäl ombesörjer och bekostar kunden installation av vattenlinjen som Anolytech levererar.

AgroRent – låg fast kostnad – ingen investering.

hogerpil
vansterpil

Prova Anolytech AgroRent i 12 månader – till en låg månadskostnad

Prova AgroRent under 12 månader. Du behöver inte göra någon investering. Vi står för hela utrustningen, installationen samt drift och underhåll. Och du betalar en låg månadsavgift. Avgiften är beroende av hur stor vattenvolym dina djur behöver.

AgroRent – Från 2.990:–/mån

Anolytech tar bort biofilmen, förhindrar nybildning och ger effektiv bakteriekontroll i djurens dricksvattensystem. Det är helt enkelt ett abonnemang, där vi svarar för installation, drift och underhåll. Och månadskostnaden är låg.

Du kan prova på i 12 månader

Anolytech AgroRent är ett abonnemang på 60 månader där du får ett helt års provperiod för att göra en egen utvärdering. Är du inte är nöjd kan du avbryta abonnemanget efter 12 månader och då hämtar vi tillbaka utrustningen. Annars löper abonnemanget automatiskt vidare.

Ingen investering – bara en låg månadskostnad

Med Anolytech AgroRent binder du inget kapital. Med Anolytech håller du ditt dricksvattensystem fritt från biofilm med bakteriekontrollerat vatten. Månadskostnaden är enligt MINI, MIDI & MAXI modellen och baseras på gårdens vattenförbrukning.

Vi installerar och står för drift och underhåll

Utrustningen är liten och lättplacerad och installationen är flexibel. Vi driftsätter och kontrollerar funktionen, och sedan ansvarar vi för drift och underhåll, utan extra kostnad, under hela abonnemangets löptid. I samband med installation får du en kortare utbildning.

Många nöjda djurhållare med Anolytech AgroRent

Ett växande antal svenska bönder inser hur viktigt ett bra dricksvatten är för att säkerställa hög och god produktion. För att försäkra sig mot biofilm och bakterier i dricksvattnet abonnerar de på Anolytech AgroRent till sina gårdar.

Kontakta oss på Anolytech för en uppdaterad lista på nöjda användare i din region.


MINI Low Flow 10–20 m³ dricksvatten/dygn 2.990:–/mån
MIDI Medium Flow 20–30 m³ dricksvatten/dygn 3.875:–/mån
MAXI High Flow 30–50 m³ dricksvatten/dygn 4.990:–/mån

Gratis uppställning och installation av utrustningen. Av praktiska skäl ombesörjer och bekostar kunden installation av vattenlinjen som Anolytech levererar.

AgroRent – låg fast kostnad – ingen investering.

hogerpil


HÄR BÖRJAR MOBILSITEN


AgroRent – Från 2.990:–/mån

Anolytech tar bort biofilmen, förhindrar nybildning och ger effektiv bakteriekontroll i djurens dricksvattensystem. Det är helt enkelt ett abonnemang, där vi svarar för installation, drift och underhåll. Och månadskostnaden är låg.

Ingen investering – bara en låg månadskostnad

Med Anolytech AgroRent binder du inget kapital. Med Anolytech håller du ditt dricksvattensystem fritt från biofilm med bakteriekontrollerat vatten. Månadskostnaden är enligt MINI, MIDI & MAXI modellen och baseras på gårdens vattenförbrukning.

Vi installerar och står för drift och underhåll

Utrustningen är liten och lättplacerad och installationen är flexibel. Vi driftsätter och kontrollerar funktionen, och sedan ansvarar vi för drift och underhåll, utan extra kostnad, under hela abonnemangets löptid. I samband med installation får du en kortare utbildning.

Många nöjda djurhållare med Anolytech AgroRent

Ett växande antal svenska bönder inser hur viktigt ett bra dricksvatten är för att säkerställa hög och god produktion. För att försäkra sig mot biofilm och bakterier i dricksvattnet abonnerar de på Anolytech AgroRent till sina gårdar.

Kontakta oss på Anolytech för en uppdaterad lista på nöjda användare i din region.


MINI Low Flow
10–20 m³ dricksvatten/dygn
2.990:–/månad

MIDI Medium Flow
20–30 m³ dricksvatten/dygn
3.750:–/månad

MAXI High Flow
30–50 m³ dricksvatten/dygn
4.550:–/månad

Prova Anolytech AgroRent i 12 månader – till en låg månadskostnad

Prova AgroRent under 12 månader. Du behöver inte göra någon investering. Vi står för hela utrustningen, installationen samt drift och underhåll. Och du betalar en låg månadsavgift. Avgiften är beroende av hur stor vattenvolym dina djur behöver.

AgroRent – Från 2.990:–/mån

Anolytech tar bort biofilmen, förhindrar nybildning och ger effektiv bakteriekontroll i djurens dricksvattensystem. Det är helt enkelt ett abonnemang, där vi svarar för installation, drift och underhåll. Och månadskostnaden är låg.

Du kan prova på i 12 månader

Anolytech AgroRent är ett abonnemang på 60 månader där du får ett helt års provperiod för att göra en egen utvärdering. Är du inte är nöjd kan du avbryta abonnemanget efter 12 månader och då hämtar vi tillbaka utrustningen. Annars löper abonnemanget automatiskt vidare.

Ingen investering – bara en låg månadskostnad

Med Anolytech AgroRent binder du inget kapital. Med Anolytech håller du ditt dricksvattensystem fritt från biofilm med bakteriekontrollerat vatten. Månadskostnaden är enligt MINI, MIDI & MAXI modellen och baseras på gårdens vattenförbrukning.

Vi installerar och står för drift och underhåll

Utrustningen är liten och lättplacerad och installationen är flexibel. Vi driftsätter och kontrollerar funktionen, och sedan ansvarar vi för drift och underhåll, utan extra kostnad, under hela abonnemangets löptid. I samband med installation får du en kortare utbildning.

Många nöjda djurhållare med Anolytech AgroRent

Ett växande antal svenska bönder inser hur viktigt ett bra dricksvatten är för att säkerställa hög och god produktion. För att försäkra sig mot biofilm och bakterier i dricksvattnet abonnerar de på Anolytech AgroRent till sina gårdar.

Kontakta oss på Anolytech för en uppdaterad lista på nöjda användare i din region.


MINI Low Flow
10–20 m³ dricksvatten/dygn
2.990:–/månad

MIDI Medium Flow
20–30 m³ dricksvatten/dygn
3.750:–/månad

MAXI High Flow
30–50 m³ dricksvatten/dygn
4.550:–/månad

Gratis uppställning och installation av utrustningen. Av praktiska skäl ombesörjer och bekostar kunden installation av vattenlinjen som Anolytech levererar.

AgroRent – låg fast kostnad – ingen investering.