AgroRent™ – vi installerar, du abonnerar

AgroRent är ett enkelt abonnemang. Vi installerar ett system hos dig och svarar för drift och underhåll. Du behöver bara fylla på salt och avkalkning då och då. Och vår utrustning tar liten plats och installationen går snabbt och smidigt, med minimala störningar, om ens några, i din verksamhet. Sedan sköter systemet sig själv, helt automatiskt, och du har trygghet dygnet runt, året runt.
Ingen biofilm och bakteriekontrollerat vatten

Med Anolytech AgroRent har du effektiv eliminering av biofilm och bakteriekontroll i hela dricksvattensystemet. Från doseringspunkten ända ut till vattenkoppar, kar och nipplar där djuren dricker. Biofilm försvinner och kommer inte tillbaks, och du håller bakteriehalten i dricksvattnet på en mycket låg nivå.

Anolytech producerar Anolyt-pH – direkt på din gård

Endast Anolytech producerar Anolyt-pH, ett koncentrat med pH 6,5 som innehåller underklorsyrlighet. Råvarorna är mycket enkla, vanligt koksalt (NaCl), vatten och elektricitet.

Låg kontinuerlig dosering räcker

Anolyt-pH är mycket effektiv och vid kontinuerlig tillförsel räcker det med en mycket låg dos för att uppnå önskad effekt. Den optimerade produktions-processen maximerar den bakteriedödande effekten och minimerar behovet av kemikalier. Därför är Anolytech ett miljövänligt val!

Trygghet dygnet runt, året runt

När vi har installerat utrustningen så sköter den sig själv. Systemet doserar rätt mängd Anolyt-pH i dricksvattnet för att hålla biofilmen borta och bakterienivån på en låg nivå, helt automatiskt, dygnet runt, året runt. Det enda du behöver göra är att fylla på salttabletter.

En typisk Anolytech-installation

Enkel, överskådlig och tar bara liten plats.

AgroRent-installation

(1) Produktionsenhet
(2) Doseringspump
(3) Förfilter
(4) Vattenfilter

(5) Behållare för Anolyt-pH
(6) Behållare för salt
(7) Vattenmätare
(8) Doseringsinjektor för Anolyt-pH.

hogerpil


HÄR BÖRJAR MOBILSITENAgroRent™ – vi installerar, du abonnerar

AgroRent är ett enkelt abonnemang. Vi installerar ett system hos dig och svarar för drift och underhåll. Du behöver bara fylla på salt och avkalkning då och då. Och vår utrustning tar liten plats och installationen går snabbt och smidigt, med minimala störningar, om ens några, i din verksamhet. Sedan sköter systemet sig själv, helt automatiskt, och du har trygghet dygnet runt, året runt.
Ingen biofilm och bakteriekontrollerat vatten

Med Anolytech AgroRent har du effektiv eliminering av biofilm och bakteriekontroll i hela dricksvattensystemet. Från doseringspunkten ända ut till vattenkoppar, kar och nipplar där djuren dricker. Biofilm försvinner och kommer inte tillbaks, och du håller bakteriehalten i dricksvattnet på en mycket låg nivå.

Anolytech producerar Anolyt-pH – direkt på din gård

Endast Anolytech producerar Anolyt-pH, ett koncentrat med pH 6,5 som innehåller underklorsyrlighet. Råvarorna är mycket enkla, vanligt koksalt (NaCl), vatten och elektricitet.

Låg kontinuerlig dosering räcker

Anolyt-pH är mycket effektiv och vid kontinuerlig tillförsel räcker det med en mycket låg dos för att uppnå önskad effekt. Den optimerade produktions-processen maximerar den bakteriedödande effekten och minimerar behovet av kemikalier. Därför är Anolytech ett miljövänligt val!

Trygghet dygnet runt, året runt

När vi har installerat utrustningen så sköter den sig själv. Systemet doserar rätt mängd Anolyt-pH i dricksvattnet för att hålla biofilmen borta och bakterienivån på en låg nivå, helt automatiskt, dygnet runt, året runt. Det enda du behöver göra är att fylla på salttabletter.

En typisk Anolytech-installation

Enkel, överskådlig och tar bara liten plats.

AgroRent-installation

(1) Produktionsenhet
(2) Doseringspump
(3) Förfilter
(4) Vattenfilter
(5) Behållare för Anolyt-pH
(6) Behållare för salt
(7) Vattenmätare
(8) Doseringsinjektor för Anolyt-pH