Om Anolytech

Svenskfremstillet desinfektionsteknologi med Anolyte pH (hypochlorsyre), der kan bruges til at sikre bakteriefrit drikkevand, desinfektion af hænder og overflader, desinfektion via dæmpning og til produktion på stedet. En bæredygtig cirkulær proces og et miljøvenligt alternativ, der sikrer selvforsyning og minimerer risici, fjerner emballage, transport og farligt affald.

Om Anolytech

Anolytech fremstiller
maskiner til desinficering, der anvendes inden for flere områder.

Anvendelsesområder

Desinfektion af hænder og overflader
Agro og dyrehold
Industri
Hotel & ejendom

Der sker meget med os, tilmeld dig vores mailings her.

Vi sender regelmæssigt nyhedsbreve med interessante artikler og nyheder om vores produkter.

Tilmelde til vores nyhedsbrev

Hållbar framtid

Den vattenbaserade produkten är helt utan skadliga kemikalier, färger eller alkohol. Produkten är biologiskt nedbrytbar och väldigt skonsam för människor och miljön. Anolyt-PH är miljövänligt, säkert och helt giftfritt.

Testad & godkänd

Anolytech är registrerad på artikel 95-listan (biocidförordningen) i PT 1- 5. Mänsklig hygien, yt-desinficering, veterinärhygien, ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder och dricksvatten. Uppfyller de europeiska standarderna för desinfektionsmedel: EN 13624, EN 13697, EN 13610, EN17272 och EN 13727

Cirkulär process

Tar desinficering från en linjär process med brand och miljöfarlig frakt och avfall till en hållbar cirkulär process med återvinning och refill av befintliga behållare på plats. På så sätt säkrar näringsliv och viktiga samhällsfunktioner upp tillgången av desinfektion samtidigt som de är nytänkande med hållbarhet och säkerhet i fokus.

Kostnadseffektivt

Hypoklorsyra tillverkas av vatten, salt och el och är så effektiv att det endast krävs en låg procentkoncentration i en färdig brukslösning vilket håller produktionskostnaden väldigt låg. Det är ett billigt och kraftfullt desinfektionsmedel för steriliserings-, desinfektions- och vattenreningsförfaranden.

Produktion af hånd- og overfladedesinfektion udføres
af vores partner OIAX. Besøg deres hjemmeside for
mere information. www.oiax.se

Följ oss på Facebook

Facebook Pagelike Widget