Effektiv Desinfektion

Bakterier og biofilm

Bakterier, der normalt findes i vand, har tendens til at vedhæfte sig til væggene i vandkopper, trug og vandstrenge. Bakterierne skaffer sig næringsstoffer og energi ved at nedbryde organiske stoffer, som findes i vandet, hvilket betyder at de kan formere sig. Når bakterierne sidder fast på siderne i truget, begynder de at danne en kulhydratrig masse omkring sig som beskyttelse. Det er dette lag, som vi kalder biofilm, rig på mikroorganismer og svært at fjerne.

Bakterierne er generelt harmløse, men biofilmens struktur betyder, at selv patogene bakterier kan sætte sig fast og vokse. Væksten af ​​bakterier betyder også, at bakterier overføres til resten af ​​vandsystemet.

Biofilmen giver bakterierne en bedre beskyttelse mod almindelige desinfektionsmidler, men Anolytech´s Anolyte-pH nedbryder biofilmen og dræber mikroorganismerne. Desuden er biofilmen den “lim”, som gør at udfældet jern og kalk sætter sig fast til væggene i vandkopper drikkenipler dyser og vandrør. Ved dosering af Anolyte-pH i drikkevand fjernes al biofilm normalt inden for en måned.

Hypochlorsyre

Anolyte pH indeholder hypochlorsyre, HCLO, og er en svag syre, der dannes, når klor opløses i vand. Det kan ikke eksistere i ren form, men kun som en opløsning i vand.

Den hypochlorsyre som produceres af Anolytech maskinen er yderst effektiv til at dræbe bakterier, vira, sporer og svampe. Hypochlorsyre er sammensat af en hypochlorition (negativt ladet) og en hydrogenion (positivt ladet) og sammen danner de en neutral forbindelse

Det er bl.a. hypoklorsyre, som vores hvide blodlegemer producerer, når de angriber bakterier, vira osv.

Hypoklorsyre angriber bl.a. proteinet i mikroorganismernes cellemembraner og ødelægger dem, således at den encellede organisme brister og dør.

Takket være den direkte virkemekanisme er det ligegyldigt, om bakterierne er resistente eller multiresistente over for antibiotika.

 

Anolytech´s proces

Anolyte-pH fremstilles ved elektrolyse af en saltopløsning. Det højeste indhold af hypochlorsyre i Anolyte pH opnås, når opløsningen opretholder en neutral pH mellem 6 og 7. Anolytik anvender et forfinet system, hvor pH-niveauerne styres med meget høj nøjagtighed. Således garanteres et kontinuerligt højt indhold af hypochlorsyre, mens mængden af ​​salt i opløsningen holdes på et lavt niveau (hvilket reducerer risikoen for korrosion).

Høj andel af hypochlorsyre giver også en lav andel af andre mindre ønskelige chlorforbindelser. Ved en pH på 6,5 er mængden af hypochlorsyre størst og mindre af andre uønskede chlorforbindelser. Ved en øget pH-værdi forøges mængden af ​​hypochlorit og mængden af ​​hypochlorsyre falder, og der kommer mere af de uønskede chlorforbindelser.

Et biprodukt i produktionen af ​​Anolyte pH er katolyt, natriumhydroxid (NaoH) med høj pH, ca. 12, som er en sæbeopløsning.


Her kan du downloade vores datasikkerhedsblad

Anolyt-pH
MSDS Anolyt-pH Anolytech

Catholythe
MSDS Catholyte Anolytech