DINA DJURS DRICKSVATTEN ÄR MED STÖRSTA SANNOLIKHET FULLT AV DÅLIGA BAKTERIER!

Av 231 undersökta svenska djurgårdar med tjänligt inkommande vatten blev resultaten när proven togs ute där djuren dricker:

62 % hade otjänligt vatten,
29 % otjänligt med anmärkning,
9 % hade tjänligt vatten.*

Av 231 undersökta gårdar hade endast 20! av gårdarna tjänligt dricksvatten till djuren!


DU HAR MISSAT NÅGOT VIKTIGT!

Hygienkraven på dig som lantbrukare ökar och förmodligen lägger du ned både tid, energi och pengar på att ge djuren bästa möjliga förutsättningar, tvättar och desinficerar stallbyggnader, införande av hygienzoner m.m. Du är noga med att göra ordentligt rent mellan produktionsomgångarna, rengöra vattenkar, vattenkoppar och nipplar både en och två gånger per dag, du är noga med personlig utrustning m.m.

Du gör mycket av det här för du vet att man måste hålla ner bakterietrycket i djurbesättningarna för att bibehålla en god produktion.

Men har du tänkt på följande:

Man tar av tradition alltid vattenprov på sitt inkommande vatten. Där kommer det också förmodligen vara bra (statitistik visar att 99 % av gårdarnas vattenkällor är godkända), men tar du provet där djuren dricker kommer det med största sannolikhet att visa ett helt annat resultat. Och det visar också våra undersökningar, bara 9 % av våra 231 testade gårdar hade ett tjänligt dricksvatten till sina djur. När ditt tjänliga vatten når ut i stallet kommer djurbesättningen att själva tillföra bakterier till dricksvattnet när de dricker från en gemensam drickplats eller genom att t.ex tarmbakterier hamnar i dricksvattnet. Då spelar det ingen roll att du har ett bra inkommande vatten, kommunalt eller från egen brunn. Desinficerar du inte vattnet kommer det att ske en stadig tillväxt av oönskade bakterier i dricksvattnet oavsett hur mycket du rengör.

Orsaken är att bakterierna sätter sig där du inte kommer åt att rengöra. I rör, nipplar, bakom plåtar, ventiler etc. De kan förflytta sig motströms i ett rör med 10 bars tryck. De bildar en biofilm som enkelt uttryckt är en fabrik för bakterier. Den kommer att fortsätta producera mer bakterier ända tills du tar bort biofilmen. Och det kan du inte göra utan att använda en kontinuerlig och effektiv desinfektion.

Djuren tillför både goda och dåliga bakterier till dricksvattnet som tillsammans med de andra bakterierna från foder, övriga besättningen och stallmiljön utsätter djuren för ett högt bakterietryck. I det läget behövs inte mycket för att bakterierna skall påverka djurens aptit, tillväxt eller skapa infektioner och sjukdomar.


*Vattenproverna är tagna av Anolytech på svenska djurgårdar, i stallen där djuren dricker. Analyserade av ALcontrol Laboratories.

Så här säger Jordbruksverket om risken med mikroorganismer i dricksvattnet:

”När djuren är stressade av olika miljöfaktorer, kan ett förorenat vatten, som normalt inte påverkar djuren, störa deras hälsa, produktion eller tillväxt. Dricksvatten innehållande mikroorganismer, som normalt inte behöver vara sjukdomsframkallande kan alltså störa genom s.k. subkliniska infektioner, när djuren är stressade. Mikroorganismerna kan också i sig bli stressfaktorer i tarmkanalen och underlätta andra infektioner, som tidigare hållits under kontroll. Förorening eller nedsmittning – s.k. kontaminering – av vatten med sjukdomsframkallande mikroorganismer kan få förödande konsekvenser hos en grupp djur genom både lokala och allmänna infektioner, störd produktion och dödsfall. ”


Plaströr med beläggningar av bl.a biofilm innehållande bakterier. Så här ser det ut i de allra flesta rör. Här kommer tillväxten av bakterier i dricksvattnet att öka och djuren påverkas. På biofilmen fäster beläggningar av t.ex järn och mangan vilket gör det mycket svårt att med normal rengöring/desinfektion ta bort beläggningarna. Endast en kontinuerlig desinfektion hjälper i det här fallet.