Anolyt-pH kan användas inom flera områden och på olika sätt. Det används bland annat inom landbruk, hotel, fastighet, industrier och städ verksamheter. Du kan läsa mer om olika användningsområden under fliken användningsområden eller under användning.