Möt Bengt och Jessica

Se filmerna med mjölkproducenten Beng Engdahl, Månsagården Mariestad, och grisproducenten Jessica Olsén på Elgesta Förvaltning utanför Örebro. Två producenter som arbetar aktivt med utveckling av produktionen och som ser resultaten förbättras när dom bakteriereglerar dricksvattnet för djuren.

Jessica Olsén – grisproducent på Elgestad Förvaltning, Örebro.

Bengt Engdahl – mjölkproducent på Månsagården, Mariestad.

FAKTA

Elgestad Förvaltning, Örebro

Grisproducent med ca 660 suggor som producerar runt 18.000 grisar per år varav 5.000 föds upp som slaktsvin.

 

Månsagården, Mariestad

Ekologisk mjölkproducent med ca 500 djur. 250 Holsteinkor i produktion. Varje ko producerar idag ca 11.100 kg mjölk per år.HÄR BÖRJAR MOBILSIDAN


Möt Bengt och Jessica

Se filmerna med mjölkproducenten Beng Engdahl, Månsagården Mariestad, och grisproducenten Jessica Olsén på Elgesta Förvaltning utanför Örebro.

Två producenter som arbetar aktivt med utveckling av produktionen och som ser resultaten förbättras när dom bakteriereglerar dricksvattnet för djuren.


Jessica Olsén – grisproducent på Elgestad Förvaltning, Örebro.


Bengt Engdahl – mjölkproducent på Månsagården, Mariestad.


FAKTA

Elgestad Förvaltning, Örebro

Grisproducent med ca 500 suggor och 250 slaktsvin.

 

Månsagården, Mariestad

Ekologisk mjölkproducent med ca 500 djur. 250 i produktion.