Hand- & ytdesinfektion


Svensktillverkad desinfektion

Anolytech har utvecklat utrustning för att tillverka effektivt desinfektionsmedel som kan produceras lokalt eller köpas på flaska. Systemet producerar naturens egna desinfektionsmedel som innehåller hypoklorsyra, och naturligt ingår i immunsystemet hos människor och djur.

Anolytechs hand och ytdesinfektion är effektiv och avdödar bakterier, virus, mögel och svamp. Studier visar att hypoklorsyra även dödar tidigare versioner av virus tillhörande coronavirusfamiljen.


Handdesinfektion

Används för att döda bakterier och virus, främst för att förhindra överföring av smitta. Anolytechs handdesinfektion kan blandas med vår framtagna gel som ger fukt för att inte torka ut huden. Handdesinfektionen är effektiv och avdödar 99,9% av alla bakterier, mögel, svampar och virus, även virus tillhörande coronavirusfamiljen.

Ytdesinfektion

Används för att desinficera släta ytor så som köksbänkar, toalettmiljöer, bord, handtag osv. Ytdesinfektionen är effektiv och avdödar 99,9% av alla bakterier, mögel, svampar och virus, även virus tillhörande coronavirusfamiljen.

Anolytech

Den vattenbaserade produkten är helt utan skadliga kemikalier, färger eller alkohol. Produkten är nedbrytbar och väldigt skonsam för människor och miljön.

Läs mer om Hypoklorsyra i vår artikel här:

https://www.anolytech.se/artiklar/

Godkänande enligt Biocidförordningen – Artikel 95 listan

https://echa.europa.eu/sv/information-on-chemicals/active-substance-suppliers 

Anolyth pH är godkänt för följande användsningsområden:

Bifogad PDF

Anolyt-PH uppfyller kraven enligt europeisk standard:

EN 13727
EN 13624
EN 13697
EN 13610

Läs mer om EN Standarder här: https://www.sis.se/