Effektiv vattendesinfektion för hotell och fastigheter

Eliminerar risken för spridning av bakteriologisk smitta i dricksvatten, bad & dusch, kök, restaurang m.m.


Många användningsområden

Kök, restaurang och städ

Det är viktigt att ha ett bakteriefritt vatten i kök och restaurang. Med Anolyte-pH i vattnet vet man att salladen som sköljs i vattnet inte tillförs mer bakterier. Anolyte-pH är också verksamt i is och ismaskiner som är en vanlig bakteriekälla. Använd också som efterdesinficering vid städ och rengöring.

Bad och dusch

Att hålla ett bakterifritt vatten i bad och dusch där många olika mäniskor vistas ställer höga krav på vattnet. Tillförseln av t.ex ecoliebakterier kan vara hög i dessa miljöer och att dosera in Anolyte-pH är en garant för att de inte sprids.

Dricksvatten

Anolyte-pH doseras in i vattnet i mycket låga koncentrationer och påverkar inte vattnets smak, lukt och utseende det har enbart en bakteriedödande påverkan.

Spaanläggningar

Här kan man vara säker på att spaanläggningen inte blir en bakterieansamling. Slipp klortabletter och kemikalier för att hålla vattnet fritt från bakterier. Anolyte-pH har dessutom ingen klorlukt. En separat Anolytech-anläggning krävs oftast för spaanläggningar.

Anolyt-pH™ ger dig bakteriefritt vatten i hela fastigheten

Bakteriefritt dricksvatten, i bad, kök m.m.

Med Anolytech har man en effektiv eliminering av bakterier och biofilm i hela vattensystemet som dricksvatten, bad och dusch, kök m.m. Du har också en andra barriär som skydd om ditt ingående vatten plötsligt skulle försämras. Med kontinuerlig dosering försvinner bakterier och biofilm i vattnet och kommer inte tillbaka. Därmed försvinner också risken för bakteriell smitta som t.ex E.coli eller Legionella och man behöver inte hålla en onödigt hög tempereratur på sitt varmvatten.

Anolytech producerar Anolyt-pH

Endast Anolytech producerar Anolyt-pH, ett koncentrat med pH 6,5 som innehåller Hypoklorsyra. Råvarorna är mycket enkla, vanligt koksalt (NaCl), vatten och elektricitet.
Anolyt-pH innehåller Hypoklorsyra eller underklorsyrlighet (på engelska hypochlorous acid) och är en svag syra som bildas när klor löses i vatten.
Hypoklorsyra HClO, som produceras av Anolytech’s anläggning är oerhört effektiv när det gäller att döda bakterier, virus, sporer och svampar.
Det är bl.a Hypoklorsyra som våra vita blodkroppar producerar när de angriper bakterier, virus, mm.

Miljövänligt

När hypoklorsyran förbrukats återgår lösningen till sina beståndsdelar där 99,5 % är vatten och resterande 0,5 % är biologiskt nedbrytbart. Den förbrukade hypoklorsyran innehåller inga giftiga restprodukter och du kan leda den direkt i avloppet. Anolyt-pH miljövänliga beståndsdelar gör också att man kan använda Anolyt-pH som ett effektivt desinficeringsmedel i känsliga miljöer som tillverkning av livsmedel m.m.

Låg kontinuerlig dosering räcker

Anolyt-pH är mycket effektiv och vid kontinuerlig tillförsel räcker det med en låg dos för att uppnå önskad effekt. Den optimerade produktionsprocessen maximerar den bakteriedödande effekten och minimerar behovet av kemikalier.

Trygghet dygnet runt, året runt

När vi har installerat utrustningen så sköter den sig själv. Systemet doserar rätt mängd Anolyt-pH i vattnet för att hålla biofilmen borta och bakterierna borta, helt automatiskt, dygnet runt, året runt. Den enda åtgärd som behövs göras är att fylla på salttabletter.

Ekonomiskt

Låg elförbrukning och låg saltkostnad ger en låg driftskostnad vid produktion av Anolyt-pH. Det ger dig möjlighet att alltid ha riklig tillgång till ett effektivt och miljövänligt desinficeringsmedel.


Laboratorietest av den bakteriedödande effekten hos Anolyte-pH

Studier* visar att inga av nedanstående mikroorganismer överlever en koncentration på 10 % Anolyte-pH.

E.coli, Listeria monocytogenes, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter calcoaceticus, Lactobacillus brevis, Micrococcus luteus, Streptococcus feacalis, Pseudomonas fluorescens, Staphylococcus aureus, Pseudomonas alcaligenes, Pseudomonas medocina, Pseudomonas putida, Bacillus cereus, Micrococcus roseus, Pseudomonas stutzeri, Pseudomonas syringae, Campylobacter

*Source: Thorn RM, Lee SW, Robinson GM, Greenman J, Reynolds DM (2011) Electrochemically activated solutions: evidence for antimicrobial efficacy and applications in healthcare environments. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2012 May; 31(5):641-53.