Effektiv vattendesinfektion för industrin


Anolyte-pH har många användningsområden

Vatten

När man tillsätter Anolyte-pH i vattnet har man ett vatten som inte innehåller skadliga bakterier, virus, sporer och svampar och ett vattenystem som är fritt från biofilm.

Produktion av is

Att dosera Anolyte-pH i vattnet som används för produktion av is eliminerar risken för biofilm och bakterietillväxt i t.ex. kylbatterier. Då Anolyte-pH förblir aktiv i is, tillförs inga bakterier när isen smälter.

Transportband

Anolyte-pH är effektivt mot bakterier och tillväxt av biofilm. Produkten är säker att använda kontinuerligt vilket gör det möjligt att undvika det ökande bakterietrycket på transportband och annan utrustning under pågående produktion.

Processvatten, Högtryckstvätt, CIP m.m

Att dosera in Anolyte-pH i det inkommande vattnet gör att vattnet inte tillför bakterier till processen. Eftersom Anolyte-pH är ofarligt krävs ingen eftersköljning, vilket spar arbetsmoment.

Inga bakterier eller biofilm i vattnet

Med Anolytech har man en effektiv eliminering av bakterier och bofilm i hela vattensystemet. Med kontinuerlig dosering försvinner både bakterier och biofilm och kommer inte tillbaka.

Anolytech producerar Anolyt-pH

Endast Anolytech producerar Anolyt-pH, ett koncentrat med pH 6,5 som innehåller Hypoklorsyra. Råvarorna är mycket enkla, vanligt koksalt (NaCl), vatten och elektricitet.
Anolyte-pH innehåller Hypoklorsyra eller underklorsyrlighet (på engelska hypochlorous acid) och är en svag syra som bildas när klor löses i vatten. Den kan inte existera i ren form utan bara som lösning i vatten.
Hypoklorsyra HClO, som produceras av Anolytech’s anläggning är oerhört effektiv när det gäller att döda bakterier, virus, sporer och svampar. Hypoklorsyra är uppbyggd av en hypokloritjon (negativt laddad) och en vätejon (positivt laddad) och tillsammans bildar de en neutral förening.
Det är bl.a Hypoklorsyra som våra vita blodkroppar producerar när de angriper bakterier, virus, mm.
Hypoklorsyra angriper bl.a proteiner i mikroorganismernas cellmembran och förstör dem så att cellen brister och dör.

Miljövänligt

När hypoklorsyran förbrukats återgår lösningen till sina beståndsdelar där 99,5 % är vatten och resterande 0,5 % är biologiskt nedbrytbart. Den förbrukade hypoklorsyran innehåller inga giftiga restprodukter och du kan leda den direkt i avloppet. Anolyten-pH miljövänliga beståndsdelar gör också att man kan använda Anolyte-pH som ett effektivt desinficeringsmedel i känsliga miljöer som produktion av livsmedel m.m.

Låg kontinuerlig dosering räcker

Anolyt-pH är mycket effektiv och vid kontinuerlig tillförsel räcker det med en låg dos för att uppnå önskad effekt. Den optimerade produktionsprocessen maximerar den bakteriedödande effekten och minimerar behovet av kemikalier. Därför är Anolytech ett miljövänligt val!

Trygghet dygnet runt, året runt

När vi har installerat utrustningen så sköter den sig själv. Systemet doserar rätt mängd Anolyt-pH i vattnet för att hålla biofilmen borta och bakterierna borta, helt automatiskt, dygnet runt, året runt. Den enda åtgärd som behövs göras är att fylla på salttabletter.

Ekonomiskt

Låg elförbrukning och låg saltkostnad ger en låg driftskostnad vid produktion av Anolyte-pH. Det ger dig möjlighet att alltid ha riklig tillgång till ett effektivt och miljövänligt desinficeringsmedel.Laboratorietest av den bakteriedödande effekten hos Anolyte-pH

Studier* visar att inga av nedanstående mikroorganismer överlever en koncentration på 10 % Anolyte-pH.

E.coli, Listeria monocytogenes, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter calcoaceticus, Lactobacillus brevis, Micrococcus luteus, Streptococcus feacalis, Pseudomonas fluorescens, Staphylococcus aureus, Pseudomonas alcaligenes, Pseudomonas medocina, Pseudomonas putida, Bacillus cereus, Micrococcus roseus, Pseudomonas stutzeri, Pseudomonas syringae, Campylobacter

*Source: Thorn RM, Lee SW, Robinson GM, Greenman J, Reynolds DM (2011) Electrochemically activated solutions: evidence for antimicrobial efficacy and applications in healthcare environments. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2012 May; 31(5):641-53.