Anolytech Klövspray förebygger klövproblem

Anolytech Klövspray är effektivt, miljövänligt och orsakar ingen sveda. Klövarna sprayas vid varje mjölkningstillfälle under tiden som kon mjölkas, och behandlingskostnaden är mycket låg.

Anolytech Klövspray™ finns för alla mjölkningsanläggningar och utformas så att de bakre klövarna sprayas vid varje mjölkningstillfälle. Tiden som klövarna sprayas kan enkelt justeras.

Fördelar:

  • Minskar bakterierelaterade problem, exempelvis klövröta, digital dermatit, klövspaltsinflammation, och klöveksem
  • Svider inte
  • Ofarligt för djur, personal och miljö
  • Minskar dyrbara produktionsbortfall och kostnader för klövproblem i besättningarna
  • Driftskostnaden för behandling med Anolyt-pH är mycket låg, därför sprayas klövarna vid varje mjölkning, det vill säga 2–3 gånger per dygn
  • Spar arbetstid

Kommentar: Filmen visar en installation i en parallellgrop. Anolytech Klövspray passar alla mjölkningssystem.

Kontakta oss på telefon eller epost för ett kostnadsfritt besök på din gård så tar vi fram en lösning även för dig.