För dig som vill veta mer

Bakterier och biofilm

Bakterier som normalt finns i vatten fäster gärna på väggarna i vattenkoppar, kärl och ledningar. Bakterierna skaffar näring och energi genom att bryta ner organiska ämnen som finns i vattnet, och det gör att de kan föröka sig. När bakterierna fastnar på kärlväggarna börjar de bilda en kolhydratrik massa (glykocalyx) runt sig som som skydd. Det är detta skikt som vi kallar biofilm, rik på mikroorganismer och svår att avlägsna.
Bakterierna är i allmänhet ofarliga, men biofilmens struktur gör att även sjukdomsalstrande bakterier (patogener) kan fastna och växa till. Tillväxten av bakterier innebär också att bakterier avges till vattnet där djuren dricker. Dessutom tillförs bakterier och andra mikroorganismer från de drickande djurens munnar, och från material som finns i luften.

Biofilmen ger bakterierna ett bättre skydd mot vanliga desinfektionsmedel, men Anolytech Anolyt-pH bryter ner biofilmen och dödar mikroorganismerna. Dessutom är biofilmen det ”lim” som gör att utfällt järn och kalk gärna fastnar på väggarna i vattenkoppar och rör. När man doserar in Anolyt-pH i dricksvattnet brukar all biofilm vara avlägsnad inom en månad, så att djuren dricker helt bakteriefritt vatten.

Hypoklorsyra

Anolyte-pH innehåller Hypoklorsyra, eller underklorsyrlighet (på engelska hypochlorous acid) och är en svag syra som bildas när klor löses i vatten. Den kan inte existera i ren form utan bara som lösning i vatten.

Hypoklorsyra HClO, som produceras av Anolytech Agrorent är oerhört effektiv när det gäller att döda bakterier, virus, sporer och svampar. Hypoklorsyra är uppbyggd av en hypokloritjon (negativt laddad) och en vätejon (positivt laddad) och tillsammans bildar de en neutral förening.

Det är bl.a hypoklorsyra som våra vita blodkroppar producerar när de angriper bakterier, virus, mm.

Hypoklorsyra angriper bl.a proteiner i mikroorganismernas cellmembran och förstör dem så att cellen brister och dör.

Tack vare den direkta verkningsmekanismen spelar det ingen roll om bakterierna är resistenta eller multiresistenta mot antibiotika.

 

Anolytechs process

Anolyte-pH framställs genom elektrolys av en koksaltslösning. Högsta halten av hypoklorsyra i Anolyte-pH erhålles när lösningen håller ett neutralt pH mellan 6 och 7. Anolytech använder sig av ett förfinat system där pH-nivåerna styrs med mycket stor exakthet. Därmed garanteras en kontinuerligt hög halt av hypoklorsyra samtidigt som mängden salt i lösningen hålls på en låg nivå (vilket minskar risken för korrosion). Hög andel hypoklorsyra ger också en låg andel andra mindre önskvärda klorföreningar. Vid ett pH av 6.5 finns mest hypoklorsyra att utvinna och mindre av andra oönskade klorföreningar. Vid ett ökat pH-värde ökar mängden Hypoklorit och mängden hypoklorsyra minskar, man får mer av oönskade klorföreningarna vilket motverkar effekten av desinfektionen hos djuren. Denna basiska lösning kan vid ett högt pH-värde liknas med Klorin.

En sidoprodukt vid framställning av Anolyt-pH är katolyt, Natriumhydrooxid (HNaO) med högt pH-värde, ca 12, som är en tvållösning.


Här kan du ladda ned våra datasäkerhetsblad

Anolyt-pH
Säkerhetsdatablad Anolyt-pH Anolytech

Katolyt
Säkerhetsdatablad Katolyt Anolytech

English

Anolyt-pH
MSDS Anolyt-pH Anolytech

Catholythe
MSDS Catholyte Anolytech