Anolytech på Veterinärkongressen 2019

Anolytech på Veterinärkongressen 2019

Anolytech deltar på Veterinärkongressen 2019 för att informera veterinärerna om den
oftast undermåliga kvalitén på djurens dricksvatten. Målsättningen är att alla skall vara
medvetna om vad som händer med dricksvattnet i stallen.

På bilden Anolytech’s Jimmy Amnéus.