Anolytechs process

Anolyt-pH framställs genom elektrolys av en koksaltslösning. Högsta halten av hypoklorsyra i Anolyt-pH erhålles när lösningen håller ett neutralt pH mellan 6 och 7. Anolytech använder sig av ett förfinat system där pH-nivåerna styrs med mycket stor exakthet. Därmed garanteras en kontinuerligt hög halt av hypoklorsyra samtidigt som mängden salt i lösningen hålls på en låg nivå (vilket minskar risken för korrosion).

Hög andel hypoklorsyra ger också en låg andel andra mindre önskvärda klorföreningar. Vid ett pH av 6.5 finns mest hypoklorsyra att utvinna och mindre av andra oönskade klorföreningar. Vid ett ökat pH-värde ökar mängden Hypoklorit och mängden hypoklorsyra minskar, man får mer av oönskade klorföreningarna. Denna basiska lösning kan vid ett högt pH-värde liknas med Klorin.

En sidoprodukt vid framställning av Anolyt-pH är katolyt, Natriumhydrooxid (HNaO) med högt pH-värde, ca 12, som är en tvållösning.


montage-nya-filter-reaktor